Trädfällning Pris – Vad påverkar kostnaden?

Vad kostar det att fälla ett träd?

Priset för trädfällning ligger mellan 1000 kr och 20 000 kr efter rutavdrag. Prisspannet är stort på grund av att alla träd ser olika ut och står på olika platser, därför är det svårt att säga vad en fällning kostar.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för att fälla träd?

Många faktorer spelar in när ett träd ska fällas. Ett litet träd är ofta enklare att fälla än ett stort. Stora grenar på trädet kan inverka mycket på svårigheten. Små grenar kan ofta hållas i handen och kastas bort från det som inte ska skadas men en stor gren över växthuset måste plockas i delar eller firas ner. Som exempel har vi fällt mindre granar som vi fält och lastat på släp på under en timme. Andra gånger har vi fällt en gran och den har inte varit fälld och lastad förrän 2 dagar senare. 

Hur bedömer vi kostnaden för att fälla ett träd?

När vi tittar på en fällning så bedömer vi trädets lutning, placering och närhet till andra saker såsom hus, staket eller andra växter. Kan trädet fällas i sin helhet är det enklare än om vi måste klättra upp i det. Är trädet friskt eller är det röta i det? Om vi upptäcker röta i trädet kan vi tvingas att ändra upplägget helt. Rötan gör ibland att det inte är säkert att styra fällningen. Ibland är trädet så skadat att det inte håller för att klättra i och då krävs en skylift eller kran för att fälla trädet.  Andra aspekter som spelar in är om vi ska göra bortforsling eller om det ska kapas på plats. Hur långt är det till närmaste plats att parkera bilen? Är det långt avstånd tar det mer tid än om trädet står bredvid vägen.

Är det nära till elledningar blir det också en fråga om att kontakta ledningsägare. I vissa fall bokas en bevakning där någon från elbolaget är med och kan åtgärda eventuella skador direkt. Ibland bedöms det att fällningen inte kan ske utan att bryta strömmen. Då ska detta aviseras 2 veckor innan till alla som blir berörda av strömavbrottet.

Är det flera träd så blir det vanligtvis inte dubbelt så dyrt utan ofta blir det billigare per träd om flera fälls vid samma tillfälle. Ska trädet fällas i uppsala eller står det utanför

Halvera arbetskostnaden när du fäller träd

Trädfällning omfattas sen några år tillbaka av rutavdrag. Om du har rätt till rutavdrag har du möjligheten att dra av 50% på arbetskostnaden. Har du inte rätt till detta av någon anledning debiteras du hela summan.

Alla dessa faktorer gör att vi inte kan ha en prislista eller ge ett pris på telefon. När vi på 12 träd ska ge offert på vad en trädfällning kostar kommer vi ut och gör ett besök på platsen och diskuterar med dig som kund vad som ska göras och hur du önskar att upplägget ska se ut. När vi vet detta tittar vi på träden och hur platsen ser ut. Efter detta kan vi ge dig en skräddarsydd offert.

Hjälp med att fälla träd i Uppsala

Vi på 12 träd har lång erfarenhet av att fälla alla typer av träd. Kontakta oss på 018-7512378 eller info@12trad.se för att få hjälp med trädfällning i Uppsala.

Kostnadsfri Offert Kostnadsfri Offert